Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1067
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35856262: 3M Plast, s.r.o.
35795956: A V A N A - Rohožník výrobné a obchodné družstvo
36791415: AB Comp, s.r.o.
44765304: Adam Sivák
37445596: Adolf Slezák
44591829: Adrian Fumač
40158691: Adriana Havlová - AL-TOP
34910565: Adriana Jurkovičová - MÓDNY SALÓN
44624085: Adriana Lukáčová
34112111: AGROLABOR, s.r.o.
35715359: AGROLAND SLOVAKIA s.r.o.
31412629: AGS, a.s.
44853912: AH - Mäsofond, s. r. o.
44699701: Aksiňa Salayová - MMJ
35304278: Alena Lieskovcová
43385397: Alexander Vizváry
41905130: Alfonz Vozár - ALICAR
30816718: Alica Pírová - Dental plus
37445545: Allan Johannes Pettersson - CAROE
36059013: ALLCLEAN, s.r.o.