Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 6
Zobrazujem: 0 - 6
Pridať firmu
IČOFirma
31781535: Detský domov Macejko
00364193: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
30798281: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18
30857007: Jeseň života
00500798: Reedukačné centrum
17050162: Reedukačné centrum